ส่องวิธีลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์ และวันที่เปิดให้ลงทะเบียนล่าสุด

แอพลงทะเบียนบัตรคนจนมีจริงไหม

เปิดแล้วสำหรับโครงการบัตรคนจน 2567 หลายคนที่กำลังรอคอยโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐต้องไม่พลาดที่จะสมัครบัตรคนจนออนไลน์

อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่จะสมัครใช้แอพลงทะเบียนบัตรคนจนได้ เพราะในปีนี้ทางภาครัฐได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนใหม่ เนื่องจากคำครหาในปีที่ผ่านๆมาว่า “เงินบัตรคนจนคนจนจริงไม่ได้ ได้แต่คนอยากจน” ดังนั้นในปีนี้สวัสดิการแห่งรัฐจึงมีการให้ลงทะเบียน รับเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินสดใหม่ทุกคน ไม่เว้นแม้แต่คนที่เคยได้รับสิทธิ์บัตรคนจนมาแล้ว เพื่อเป็นการคัดกรองผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างเข้มงวดที่สุด

บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินสด คืออะไร ทำไมใครๆก็อยากลงทะเบียนรับสิทธิ์ จริงๆแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นบัตรที่แสดงถึงสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือค่าครองชีพจากทางภาครัฐ ซึ่งจะช่วยเหลือสำหรับค่าอุปโภค บริโภค ค่าโดยสาร ค่าก๊าซหุงต้ม ค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น

หลายคนที่รอแอพลงทะเบียนบัตรคนจนก็ต้องบอกว่าตอนนี้ทางภาครัฐเปิดช่องทางลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านเว็บไซต์ซึ่งแอพลงทะเบียนบัตรคนจนนั้นยังไม่มีบริการในขณะนี้

หากไม่มีแอพลงทะเบียนบัตรคนจนจะมีช่องทางไหนที่เปิดลงทะเบียนได้บ้าง

เนื่องจากบริการแอพลงทะเบียนบัตรคนจนยังไม่มีบริการในขณะนี้ ดังนั้นผู้ที่สนใจลงทะเบียนบัตรคนจนสามารถที่จะลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังที่ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th และที่ https://welfare.mof.go.th สำหรับผู้ที่ยังไม่มีครอบครัวหรือเป็นคนโสดสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้เลย แต่หากเป็นผู้ที่มีครอบครัวไม่อยู่ในสถานะโสดแนะนำลงทะเบียนบัตรคนจนได้ที่หน่วยลงทะเบียนธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน สำนักงานคลังจังหวัด (ตั้งอยู่บริเวณศาลากลางของทุกจังหวัด) สำนักงานเขตกรุงเทพฯ สำนักงานเขตพัทยาและที่ว่าการอำเภอ

เนื่องจากคนที่มีครอบครัวแล้ว (สมรสแล้วหรือมีการจดทะเบียนสมรส) จำเป็นจะต้องยื่นเอกสารการสมัครให้ตรวจสอบโดยละเอียดเพื่อเป็นการคัดกรองบัตรคนจน 2567ให้ตรงกับคุณสมบัติที่ทางภาครัฐกำหนดไว้นั่นเอง

ลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์เรียบร้อยแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าผ่านหรือไม่

ถึงแม้ว่าแอพลงทะเบียนบัตรคนจนยังไม่มีบริการก็ตาม แต่ใครที่ตรวจเช็คคุณสมบัติแล้วพบว่าตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดก็เริ่มลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านช่องทางลงทะเบียนบัตรคนจนได้เลยตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2567

หลังจากได้ลงทะเบียนบัตรคนจนตามแบบฟอร์มการสมัครเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขั้นตอนและวิธี ลงทะเบียนทำเพียงกรอกข้อมูลผู้สมัครให้ครบถ้วน จากนั้นสามารถที่จะตรวจสอบการลงทะเบียนบัตรคนจนได้ที่ช่องทางออนไลน์ที่แอพลงทะเบียนบัตรคนจนเช่นเดิม โดยรอบแรกจะเป็นการแจ้งผลว่าเราได้กรอกแบบฟอร์มในส่วนของสถานะการมีครอบครัวถูกต้องหรือไม่ หากผลไม่ถูกต้องก็สามารถยื่นเรื่องแก้ไขได้เลยที่หน่วยลงทะเบียนเดิมหรือหากใครลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ก็สามารถไปแก้ไขข้อมูลได้ที่หน่วยลงทะเบียนทุกหน่วย ส่วนการตรวจสอบรอบสองจะแจ้งผลว่าได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือไม่ในเดือนมกราคม 2567