ติดต่อ

ติดต่อลงทะเบียนโดยตรงกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เลขที่ 114 หมู่ที่ 1 ถนนพระปิยะตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 036-422906 หรือ 086-3228114