สินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสิน

เงินเดือน - 10,000 บาทต่อเดือน

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 15% ต่อปี

วงเงิน - สูงถึง 30,000 บาท

ระยะเวลาผ่อน - ผ่อนนานสุด 2 ปี

สินเชื่อเพื่อคุณออมสิน คิดดอกเบี้ยไม่แพง

สินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสิน เงินกู้ที่คนรายได้น้อยเข้าถึงได้

สินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสินคือโครงการสินเชื่อออมสินที่ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเป็นหลัก ซึ่งผู้กู้สินเชื่อเพื่อคุณออมสินต้องมีรายได้ต่อเดือนอย่างน้อย 10000 บาท และสามารถกู้สินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสินในวงเงินสูงสุดไม่เกินคนละ 30000 บาท พร้อมทั้งผ่อนชำระสินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสินได้ไม่เกิน 24 งวด หรือมีระยะเวลาคืนเงินไม่เกิน 2 ปีนั่นเอง อนึ่ง เงินกู้เพื่อคุณออมสินยังถือได้ว่าเป็นสินเชื่อไม่มีหลักประกันอีกด้วย ในส่วนของวิธีคิดดอกเบี้ยของสินเชื่อเพื่อคุณออมสิน 30000 จะมีวิธีคิดแบบลดต้นลดดอกไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี อาจกล่าวได้ว่าสินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสินเป็นหนึ่งในเงินกู้ดอกถูกก็ว่าได้ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสิน ต้องติดตามให้ดีว่าธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อถึงวันที่เท่าไหร่ และมีเงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่

ใช้เอกสารอะไรในการกู้สินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสิน

การสมัครสินเชื่อเพื่อคุณหรือลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสินจะต้องมีเอกสารสำคัญในการสมัคร คือ บัตรประชาชน สลิปเงินเดือน และบัญชีธนาคารออมสิน โดยเงินกู้ธนาคารออมสินชนิดนี้สามารถกู้ได้ผ่านช่องทางออนไลน์แทนการกู้สินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสินที่สาขา สำหรับคุณสมบัติของคนที่จะลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสินจะต้องมีสัญชาติไทย อายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป มีที่อยู่อาศัยที่สามารถติดต่อได้ และเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำอย่างน้อย 10000 บาทต่อปี สำหรับโครงการสินเชื่อออมสินดังกล่าวนี้ยังมีวงเงินสูงสุดให้กับผู้ลงทะเบียนไม่เกินคนละ 30000 บาท โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน ยิ่งไปกว่านั้น ผู้สมัครสินเชื่อเพื่อคุณก็ยังสามารถผ่อนดอกเบี้ยได้แบบลดต้นลดดอกอีกด้วย ซึ่งแน่นอนว่าวิธีคิดดอกเบี้ยแบบนี้ย่อมส่งผลดีกับผู้กู้สินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสิน เนื่องจากผู้กู้สามารถปิดหนี้ได้เร็วก่อนกำหนด หรือชำระเงินต้นมากขึ้นเพื่อจ่ายดอกเบี้ยในงวดถัดไปน้อยลงได้นั่นเอง

First Jobber กับการกู้สินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสิน

First Jobber คือคำเรียกของกลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน โดยคนกลุ่มนี้จำนวนไม่น้อยมักเริ่มต้นด้วยเงินเดือนที่น้อย ทำให้บ่อยครั้งต้องเจอปัญหาสภาพคล่อง ดังนั้น ธนาคารออมสินจึงเปิดให้คุณได้กู้สินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสินหรือสมัครสินเชื่อเพื่อคุณเพื่อรับวงเงินสูงสุดไม่เกินคนละ 30000 บาทมาเติมสภาพคล่อง ไฮไลท์สำคัญของสินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสินคือผู้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อออมสินแค่มีรายได้ต่อเดือนอย่างน้อย 10000 บาทก็สามารถกู้สินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสินได้แล้ว อีกทั้งยังเป็นเงินกู้ดอกถูกที่คิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยมีวิธีคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้ สินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสินยังถือได้ว่าเป็นเงินด่วนโอนเข้าบัญชีโดยไม่ต้องมีหลักประกันใด ๆ จึงทำให้สินเชื่อนี้ยิ่งตอบโจทย์ First Jobber มากขึ้นเข้าไปอีก