สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567

เงินเดือน - ไม่กำหนดเงินเดือน

ดอกเบี้ย - ไม่กำหนดตัวดอกเบี้ย

วงเงิน - ไม่กำหนดยอดวงเงิน

ระยะเวลาผ่อน - ผ่อนนานสุด 20 ปี

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส ให้บริการเงื่อนไขน้อย

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 กู้ง่ายคนละหมื่น..ไม่ต้องมีคนช่วยค้ำ 

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 มาเช็คหลักเกณฑ์พิจารณา รวมทั้งข้อมูลสินเชื่อที่มีความสำคัญ กู้เงินอาชีพอิสระใครสามารถขอสินเชื่อได้บ้าง และเงื่อนไขพิเศษที่ต้องรู้ก่อนยื่นเรื่องสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 – ข้อมูลสินเชื่อสู้ภัยโควิด 19 

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 ล่าสุดที่ออกมานี้เป็นสินเชื่อที่ให้ความช่วยเหลือยาวๆผู้ที่รับผลกระทบจากโควิด 19 ที่อยู่ในกลุ่มของภาคการเกษตร หากใครประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มนี้ก็สามารถยื่นเรื่องกู้เงินอาชีพอิสระสินเชื่อ ธกส ล่าสุด โดยจะเป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน 

  • ธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุด อนุมัติวงเงินสินเชื่อสูงสุดรายละ 10,000 บาท
  • เป็นลักษณะสินเชื่อที่ไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 งวดแรกทันที งวดเดือนที่ 7 ค่อยมีการชำระ 
  • ข้อมูลสินเชื่อดอกเบี้ยอยู่ที่เดือนละ 0.35 เปอร์เซ็นต์ 
  • สินเชื่อที่ไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์มาช่วยค้ำประกันและสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางออนไลน์ที่ LINE official ของธนาคาร 

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 – ใครขอสินเชื่อได้บ้าง 

ผู้ที่สามารถขอสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 ซึ่งเป็นสินเชื่อโควิค 19 ที่ออกมาล่าสุดนี้ได้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขสินเชื่อ ธกส ล่าสุดที่กำหนดดังนี้

  • จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยอายุสูงสุดรวมกับระยะเวลาการชำระหนี้แล้วไม่เกิน 70 ปี
  • สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกสกำหนดว่าจะต้องเป็นเกษตรกรหรือลูกจ้างภาคการเกษตร
  • หากเป็นประชาชนที่มีอาชีพอิสระและไม่ได้ทำอาชีพเกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรต้องไปขอสินเชื่อกับธนาคารออมสิน 

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 – เงื่อนไขสำคัญเพิ่มเติม 

สำหรับเงื่อนไขที่ออกมาธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุดของสินเชื่อตามนโยบายรัฐตัวใหม่ บอกเลยว่าเป็นสินเชื่อที่ปล่อยให้สามารถกู้เงินอาชีพอิสระมีระยะเวลาจำกัด และยังต้องค้น Concept อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เท่านั้น สินเชื่อ ธกส ล่าสุด เป็นสินเชื่อพิเศษที่จะออกมาหากมีคำสั่งหรือมาตรการจากทางภาครัฐเท่านั้นเพราะธนาคารแห่งนี้ก็เป็นธนาคารที่จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์สำหรับภาคเกษตรกรรมของประเทศ ดังนั้นการออกสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 จึงเป็นการช่วยประชาชนให้หมุนเวียนสภาพคล่องในระยะสั้นให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตหรือปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี และด้วยความที่มีระยะเวลาจำกัดการขอกู้ ธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุดจะสิ้นสุดลงเมื่อ 30 กันยายน 2567 เท่านั้น ดังนั้นสำหรับคนที่ยังประสบปัญหาในเรื่องสภาวะทางการเงินที่ยากลำบากก็อาจจะต้องอดใจรอว่าทางสถาบันการเงินหรือภาครัฐจะออกนโยบายสินเชื่ออะไรออกมาอีกบ้างและหากคุณต้องการเสริมสภาพคล่องในปีนี้ที่เป็นสินเชื่อเกี่ยวกับนโยบายรัฐก็จะต้องมองหารูปแบบสินเชื่ออาชีพอิสระที่มาจาก สถาบันการเงินของภาครัฐเท่านั้นเช่นธนาคารออมสิน หรือ ธกส เป็นต้น