สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารคืออะไร เช็คประเภทของสถาบันการเงิน

สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร คุณเข้าใจความหมายนี้แค่ไหน? และสถาบันดังกล่าวคืออะไร? 

องค์กรทางการเงินหรือหน่วยงานที่ดูแลและให้บริการทางการเงินเรียกว่าสถาบันการเงินซึ่งจริง ๆ แล้วที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันก็คือธนาคารนั่นเอง แต่รู้ไหม? หน่วยงานดังกล่าวไม่ได้มีเพียงธนาคารเท่านั้นแต่ยังมีอีก หลายประเภทที่มีหน้าที่ให้บริการอย่างถูกกฎหมาย หนึ่งในนั้นคือสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร 

ยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยเข้าใจว่าสถาบันทางการเงินต้องเป็นธนาคารเท่านั้น แต่ด้วยเพราะความต้องการทางการเงินมีมากขึ้นและวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายก็แตกต่างกัน บางครั้งรอกู้เงินธนาคารเพียงอย่างเดียวอาจไม่ทันกับความต้องการได้ ทำให้รูปแบบของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารจึงเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น ในเบื้องต้นสถาบันการเงินคืออะไร? ขออธิบายแบบเข้าใจง่าย ๆ เลยว่าคือสถานที่ หน่วยงานหรือองค์กรที่ให้บริการโดยไม่ได้เน้นในเรื่องของเงินฝากแต่เน้นในเรื่องของสินเชื่อ เงินกู้และความเสี่ยงต่าง ๆ นั่นเอง 

สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร 2567, ประเภทของสถาบันการเงินที่คุณควรรู้จัก 

หากเป็นธนาคารเชื่อว่าหลายคนก็คงรู้จักกันดีว่ามีรูปแบบการดำเนินการอย่างไร? หรือมีหน้าที่อย่างไร? แต่กับสถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารน้อยคนนักที่รู้จักหรือบางคนเคยใช้บริการทางการเงินกับที่นี่ไปแล้วโดยไม่รู้ตัว ซึ่งหากคุณรู้จักศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจ เงินติดล้อ อิออน คาร์ฟอร์แคช เป็นต้น เหล่านี้คือตัวอย่างของผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารแต่เป็นในรูปแบบบริษัทที่มีหุ้นส่วนทางการเงินเป็นธนาคารหรือหน่วยงานทางการเงินที่มีฐานเงินลงทุนค่อนข้างสูง

จะสังเหตเห็นว่า non-bank หรือสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารไม่ได้มุ่งที่จะให้ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากแต่อย่างใด แต่จะเน้นในเรื่องของสินเชื่อ เงินกู้และผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นหลัก นอกจากสถาบันการเงินในรูปแบบบริษัทที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ยังมีสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ปล่อยสินเชื่อเฉพาะโครงการหรือเฉพาะวัตถุประสงค์อีกด้วย ซึ่งเราจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 

สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร 2024, อยากกู้เงินใช้งานเฉพาะด้านกู้เงินประเภทไหนดี?

จากที่ได้กล่าวไปในหัวข้อก่อนหน้านี้เชื่อว่าหลายคนคงอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อหรือแหล่งเงินกู้ที่ให้บริการในรูปแบบของสถาบันทางการเงินแล้วว่าถ้าอยากกู้เงินเพื่อใช้งานเฉพาะด้านควรกู้ที่ไหน? อย่างไร? สำหรับพ่อค้า แม่ค้าหรือผู้ประกอบการรายย่อย สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารอย่างช้างไทยเงินกู้ มิตรแท้เงินด่วน ฟินนิกซ์ มันนี่หรือไลน์ บีเค คือตัวอย่างของหน่วยงานหรือองค์กรหรือผู้ให้บริการ non bank ที่ยื่นกู้เงินประเภทนาโนไฟแนนซ์เพื่อนำมาลงทุนใช้หมุนเวียนในกิจการได้ โดยเงื่อนไขการกู้เงินที่กำหนดไว้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจจะเข้าใจได้ง่ายกว่าธนาคารมากและมีโอกาสสูงที่จะผ่านการพิจารณาเช่นเดียวกัน

ส่วนใครต้องการใช้เงินด่วนสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารที่อนุมัติวงเงินโดยใช้เล่มทะเบียนรถเป็นหลักประกัน เช่น เงินติดล้อ เฮงลิสซิ่ง ศรีสวัสดิ์ เป็นต้น คือแหล่งเงินหรือสถาบันการเงินที่คุณสามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องพึ่งธนาคารเลยแม้กระทั่งโรงรับจำนำก็เช่นกัน

สถาบันการเงินมีอะไรบ้าง? หลัก ๆ ก็มีธนาคารและสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารแต่ให้บริการทางการเงินได้อย่างถูกกฎหมายตามที่ได้กล่าวรายละเอียดไปข้างต้น  แต่จะมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าสถาบันการเงินที่ว่านี้จะไม่มีบริการในส่วนของการเปิดบัญชีเงินฝากแต่อย่างใด แต่จะเน้นในให้บริการทางการเงินในรูปแบบของการปล่อยสินเชื่อ เงินกู้ ซึ่งจะมีผู้ให้บริการอย่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมอยู่ในนั้นด้วย