ลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุ 2567 หรือเงินผู้สูงอายุล่าสุดได้เท่าไหร่?

ผู้สูงอายุแต่ละคนได้เงินเท่ากันไหม เงินผู้สูงอายุ 2567 กำหนดเกณฑ์อายุได้รับเงินล่าสุดดังนี้ 

นอกจากผู้ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการและเงินเยียวยาจากรัฐบาลแล้วกลุ่มผู้สูงอายุก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาเช่นเดียวกัน ซึ่งเงินที่ว่านี้รู้จักกันดีในชื่อของเบี้ยผู้สูงอายุแต่ไม่ใช่ว่าผู้สูงวัยทุกคนจะได้เงินเท่ากันทุกคน เพราะเงื่อนไขของรัฐบาลล่าสุดกำหนดการจ่ายเงินไว้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 

  • ผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี จนถึง 69 ปี รัฐพิจารณาแจกจ่ายเงินผู้สูงอายุเริ่มต้น 700 บาทต่อเดือน
  • ผู้สูงวัยอายุตั้งแต่ 70 ปีถึง 79 ปี ได้รับเงินเยียวยาผู้สูงอายุเป็นเงิน 800 บาทต่อเดือน
  • ผู้สูงวัยอายุตั้งแต่ 80-89 ปี รับเงินเยียวยาตามสิทธิ์จำนวน 1000 บาทต่อเดือน
  • ผู้สูงวัยอายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป (เกณฑ์สูงสุด) รัฐบาลกำหนดวงเงินเยียวยาที่ 1250 บาทต่อเดือน

เงินผู้สูงอายุล่าสุดนอกจากจ่ายเงินตามเกณฑ์อายุแล้วเบี้ยผู้สูงอายุเงื่อนไขที่ต้องรู้มีอะไรอีกบ้าง? 

อายุ นับว่าเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขสำคัญของการได้รับสิทธิ์ดังกล่าว แต่เพียงเท่านั้นยังไม่พอ ทางรัฐบาลซึ่งมีกรมบัญชีกลางรับผิดชอบและดูแลเงินสวัสดิการผู้สูงอายุยังได้กำหนดหลักเกณฑ์เงินผู้สูงอายุอีก 3 ข้อสำคัญ ได้แก่ 

  • จะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
  • มีที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในทะเบียนบ้านของเขตเทศบาล อบต. หรือ อบจ. (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) นั้น ๆ ตามที่กำหนด
  • ไม่ได้รับสิทธิ์อื่นที่เกี่ยวกับเงินบำเหน็จ บำนาญหรือเงินสวัสดิการจากรัฐบาลในโครงการอื่น

นอกจากนี้ต้องได้รับการลงทะเบียนขึ้นบัญชีเป็นผู้สูงอายุเพื่อรับเงินผู้สูงอายุตามเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งการขึ้นทะเบียนจะสมบูรณ์และพร้อมที่จะรอการรับเงินก็ต่อเมื่อจัดส่งเอกสารหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้วเท่านั้น

เช็คเงินผู้สูงอายุล่าสุดอยากรู้เงินเข้าเมื่อไหร่? ถ้าเงินเข้าแล้วกดออกมาจ่ายทันทีได้ไหม? 

ด้วยเป็นเงินสวัสดิการที่รัฐบาลจ่ายให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการแจกจ่ายเงินเยียวยาผู้สูงอายุ ดังนั้นในการเบิกจ่ายเงินทางรัฐบาลได้กำหนดวันที่แน่นอนเอาไว้แล้วว่าในแต่ละเดือนต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าววันไหน? สำหรับเดือนนี้เงินผู้สูงอายุเข้าวันไหน? คำตอบคือเบี้ยผู้สูงอายุจะเข้าทุก ๆ วันที่ 8 9 หรือ10 ของทุกเดือน โดยจะเข้าผ่านบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์) ธนาคารกรุงไทยหรือหากต้องการที่เช็คยอดเงินสามารถเช็คผ่านออนไลน์และแอปของกรุงไทยได้เช่นกัน 

ใครที่ยังไม่รู้หรือไม่ทราบว่าแอพธนาคารกรุงไทยคืออะไร? แนะให้จำขึ้นใจเลยว่าแอพกรุงไทยเน็กซ์หรือให้ติดตั้งลงในมือถือตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเช็คยอดเงินสวัสดิการผู้สูงอายุที่พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยายจะได้รับในแต่ละเดือน 

กรณีเงินผู้สูงอายุไม่เข้าติดต่อที่ไหน? ลงทะเบียนขอรับเงินแล้ว แต่เงินไม่เข้าเกิดจากสาเหตุใด? 

หากตรวจเช็คแล้วปรากฏว่าไม่มีการเคลื่อนไหวของยอดเงินจำนวน 700 800 1000 หรือ 1250 บาทตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุแนะนำให้คุณติดต่อเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็น อบต. เทศบาลหรืออบจ. ที่เป็นหน่วยงานจัดการเรื่องเงินผู้สูงอายุ 

ในเบื้องต้นสาเหตุของการไม่ได้รับเงินอาจเป็นเพราะยอดเงินตกเบิกซึ่งอาจจ่ายรวมกับรอบถัดไปหรือความไม่เรียบร้อยของเอกสาและหลักฐานที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนรับเงินสวัสดิการดังกล่าว

เงินผู้สูงอายุถือเป็นรัฐสวัสดิการที่จัดให้สำหรับกลุ่มเปราะบาง ซึ่งยอดเงินที่ได้อาเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และสถาการณ์ในช่วงเวลานั้น ๆ จากข้อมูลตัวเลขล่าสุดจะเห็นว่าเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นกว่าช่วงก่อนเป็นเพราะได้มีการปรับเปลี่ยนและให้เงินเพิ่มสำหรับผู้สูงอายุตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ทางเราจะมาอัพเดทข้อมูลอีกครั้งหากมีการปรับเปลี่ยนเงินผู้สูงอายุในครั้งต่อไป